English Hebrew
  ✔ תמיכה טכנית                                                                                               חייגו חינם: 1800-51-51-51
 

לקוחות יקרים, אולמות התצוגה פתוחים לשירותכם,
מוזמנים להיכנס גם לאתר האונליין שלנו - www.orgon-online.co.il  ולקבל יעוץ מקצועי ואישי מבלי לצאת מהבית.

מדיניות-האיכות
+
מדיניות האיכות | אורגון - וילונות והצללה לבית
 • מדיניות האיכות | אורגון - וילונות והצללה לבית
  •    מדיניות החברה נקבעת ומונהגת ע"י ההנהלה הבכירה, שמטרתה העיקרית התמקדות באיכות המוצר והשירות, בצורכי הלקוח ובשביעות רצונו המלאה תוך שמירה על רווחיות וחוסן כלכלי ובהתאמה ליעדים עסקיים וארגוניים, תוך מעורבות ומודעות כלל העובדים בארגון , ניהול תהליכים ומשאבים, מדידה ניטור וניתוח נתונים להבטחת תהליך בלתי פוסק של שיפור מתמיד ברמת האיכות והקטנת עלויות בגין אי איכות, וכן פיתוח יחסים עם הספק המרכזי "הוליס"  ולקוחות המבוססים על תועלת הדדית.

  •    ההנהלה הראשית ומנהליה מחויבים לתהליכי האיכות בחברה. כמו כן היא מנתה את מנהל השיווק כמייצג דרישות הלקוחות, כדי:
  א.     להבטיח הקמה של מערכת איכות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים.
  ב.     לדווח ללקוחות על שיפורים וחידושים במוצריה ככל שהדבר יהיה ישים.

  •    החברה תייצר ותספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים התואמים בצורה מלאה לדרישתם המפורטת והמשתמעת תוך השגת שביעות רצון גבוהה שתימדד מעת לעת.

  •    החברה מחויבת ותפעל לעמידה בכל הדרישות החוזיות עם הלקוח וכן עמידה בדרישות החוקים, התקנות, והתקנים הישימים לפעילות החברה. לרבות הקפדה על קיום בלתי מתפשר של חוקי בטיחות בעבודה, שמירה על איכות סביבת הלקוח ובהתאם לדרישות כל דין. 

  •    ההנהלה הבכירה, המנהלים והעובדים מחויבים לנקוט בכל הדרכים האפשריות בכדי להבטיח שיפור מתמיד בתחום מימוש התהליכים והמוצר הסופי תוך הבטחת תהליך רצוף ומתמשך של שיפורים במוצר, בתהליכי הייצור ומתן השירות ללקוח.

  •    הקשר עם ספק מוצרי ההצללה "הוליס תעשיות בע"מ" מהווה חלק מהותי בשיפור הביצועים ועל כן רואה החברה את הספק שותף חשוב בשיפור ביצועיו לטובת שני הצדדים, הדדית.

  •    ליישום המדיניות, תקצה ההנהלה את המשאבים הנחוצים לרבות הדרכת עובדים וקבלני משנה, יקבעו יעדי איכות כמותיים ומדידים כגון: אפקטיביות ויעילות מירבית בתהליכים, אספקת מוצרים באיכות הנדרשת, ביצוע אספקות במועד ושביעות רצון לקוחותיה עם חתירה לאפס ליקויים בתהליכי העבודה. ההנהלה תבצע סקרים ומבדקים פנימיים בארגון  לבדיקת מידת יישום מערכת ניהול האיכות ובמטרה לקבוע את עמידת הארגון ביעדים והמטרות ומידת השיפור. ההנהלה תבצע פעילות מתקנת ומונעת לשיפור מתמיד בתחומים אלה.

  •    החברה תקצה את  המשאבים הנדרשים, מטפחת רוח עבודת הצוות, הכשרתו המקצועית, האצלת סמכויות לעובדים ויישום דרישות מתקדמות של מערכת האיכות מתועדת, מבוקרת נמדדת ומשתפרת בהתאם לתקן ISO 9001:2015 .

  •    החברה תסקור את מדיניותה מעת לעת בהתאם לצרכיה המשתנים, האסטרטגיים, ויעדיה העסקיים.

  •    ליישום דרישות התקן הנ"ל מינתה הנהלת הארגון את מנהל האיכות אשר יפעל בכפוף למנכ"ל לנהל את מערכת האיכות .

   
 
+
Orgon - חדש! תריס העץ הוונציאני המודרני - רוחב שלב 70 מ"מ - לפרטים נוספים על ונציאני עץ לחצו כאן